Moje čtvrť

Elektronická nástěnka SVJ

Společenství vlastníků pro dům č.p. 316, Olomouc-Řepčín

TECHNICKÁ SPRÁVA

zajišťuje společnost Moje čtvrť, s.r.o.

Opravy a investice

Zajišťujeme opravy a investice ve společných prostorách domu.

Služby a energie

Zprostředkujeme jednání a smlouvy s dodavateli služeb a energií.

Revize a kontroly

Hlídáme pravidelné revize a kontroly společných technických zařízení.

ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVA

zajišťuje společnost Moravská správní s.r.o.

Účetnictví

Vedeme účetnictví včetně zpracování roční závěrky a daňového přiznání.

Předpisy záloh

Vystavujeme předpisy záloh na služby spojené s užíváním jednotek.

Vyúčtování služeb

Provádíme roční vyúčtování nákladů na služby pro jednotlivé jednotky.